Til hovedsiden


Fra 1. januar 2009 er prosjekt Grønn varme i landbruket i drift, som en oppfølger til prosjekt Grønn varme fra Hedmarkskogen. Hjemmesider for det nye prosjektet er under utarbeiding og vil bli å finne under www.fylkesmannen.no.

EilivSandberg er engasjert som prosjetkleder i 60% stilling for det nye prosjektet.

Sidene du nå er inne på blir beholdt som et arkiv, og artikler og informasjon fra perioden 2004 til 2008 er å finne i listen under.

Last ned sluttrapport for Grønn varme fra Hedmarkskogen her.

2008